Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Medium Voltage Distribution and Grid Automation

Outdoor Equipment

Outdoor Reclosers

MV Pole-Mounted Automatic Circuit Reclosers

U-series, N-series, W-series

MV Pole-Mounted Automatic Circuit Reclosers. MV reclosers up to 38kV

Xem chi tiết
ADVC Controller Range

ADVC Controller Range

Protection Relay for Medium-Voltage Feeder Applications. Recloser and Sectionaliser Controller

Xem sản phẩm
MV Pole-Mounted Automatic Circuit Reclosers

W-series

MV Pole-Mounted Automatic Circuit Reclosers. MV reclosers up to 38kV

Xem chi tiết
Pole-Mounted Load Break Switch

RL

Pole-Mounted Load Break Switch. MV sectionalisers up to 38kV

Xem chi tiết
SBC

SBC

Load Break Switch. Disconnectors and switch-disconnectors vertical break design SBC range

Xem chi tiết

Outdoor Circuit Breakers

GI-E

GI-E

MV SF6 Outdoor Fixed Circuit Breaker up to 40.5 kV. SF6 outdoor circuit breaker

Xem chi tiết