Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Medium Voltage Distribution and Grid Automation

MV Switchgear

Air-Insulated Switchgear for Secondary Distribution

SM6-24

SM6-24

Modular Switchboard up to 24 kV. Modular units up to 24 kV

Xem sản phẩm
Grid Connect Substations

SM6-36

Modular Switchboard 36 kV. Modular units up to 36 kV

Xem chi tiết

Gas-Insulated Ring Main Units for Secondary Distribution Systems

RM6

RM6

MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 24 kV. Hi-reliable Gas Insulated ring main unit for underground secondary distribution applications, up to 24 kV

Xem chi tiết
Ringmaster C

Ringmaster C

MV Compact Switchboard (Ring Main Unit) up to 13.8 kV. Hi-reliable Gas Insulated Switchboard for underground secondary distribution. For indoor and outdoor applications, up to 13.8kV

Xem chi tiết
DVCAS

DVCAS

Switchgear for Transformer Substations in Wind Farms. 36 kV switchgears for transformer substations in wind farms

Xem chi tiết

Air-Insulated Switchgear for Primary Distribution

MCset 1-2-3

MCset 1-2-3

Withdrawable Circuit Breakers up to 17.5 kV. MCset 17.5 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs up to 17.5kV and incorporates a set of innovative solutions

Xem chi tiết
MCset 4

MCset 4

Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breakder up to 24 kV. MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques

Xem chi tiết
PIX

PIX

Air Insulated Switchgear up to 24 kV, Vacuum withdrawable circuit breaker. PiX range is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety. It is intended to meet all electrical distribution needs up to 24 kV and incorporates a set of innovative soultions.

Xem chi tiết
PIX High

PIX High

Air-Insulated Switchgear High Ratings 50 kA. -

Xem chi tiết
Motorpact

Motorpact

Medium-Voltage Motor Control Centre. MV motor starter with vacuum contactor up to 7.2 kV

Xem chi tiết
NEX 17

NEX 17

Air-Insulated Primary Cubicle up to 17.5 kV. Medium voltage switchgear (AIS Type) Medium voltage switchgear (AIS Type) withdrawable circuit-breaker up to 17.5 kV

Xem chi tiết
NEX 24

NEX 24

Air-Insulated Primary Switchboard up to 24 kV. Medium voltage switchgear(AIS type): withdrawable circuit-breakers up to 24kV

Xem chi tiết
F400-F400xe

F400-F400xe

Air-Insulated Metalclad Switchboard up to 40.5 kV. Medium voltage switchgear: withdrawable circuit-breakers from 36 to 40.5 kV

Xem chi tiết
MASTERCLAD

MASTERCLAD

Air-Insulated Primary Switchboard up to 27 kV. Medium voltage switchgear (AIS type) withdrawable circuit-breakers up to 27kV

Xem chi tiết

Gas-Insulated Switchgear (GIS) for Primary Distribution

CBGS-0

CBGS-0

Gas-Insulated Primary Switchboard up to 36 Kv. SF6 insulated metal-enclosed switchgear

Xem chi tiết
CBGS-2

CBGS-2

Gas-Insulated Primary Switchboard up to 52 kV. SF6 insulated metal-enclosed switchgear up to 52 kV

Xem chi tiết
CBGS-1

CBGS-1

GIS MV primary cubicle up to 36kV. SF6 insulated metal-enclosed switchgear up to 36 kV

Xem chi tiết

Shielded and Solid Insulation System (SSIS)

Premset

Premset

An innovative new generation of medium voltage switchgear. -

Xem chi tiết