Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Medium Voltage Switchgear Components

Indoor Circuit Breakers

Evolis

Evolis

MV Vacuum Circuit Breaker up to 24 kV. MV vacuum circuit-breaker up to 24 kV

Xem chi tiết
SF

SF

MV SF6 Circuit Breakers up to 40.5 kV. MV circuit-breakers up to 40.5 kV

Một phần của Pact Series
Xem chi tiết

Bảng đánh giá Trình trạng Lỗi thời của Thiết bị

Trang bị ngay những kiến thức hữu ích về thiết bị để tăng cường hiệu suất hoạt động.

Indoor Contactors

Rollarc

Rollarc

MV SF6 Contactor. Contactor from 1 to 12 kV

Một phần của TeSys
Xem chi tiết

Indoor Switch-Disconnectors

LBSkit

LBSkit

MV SF6 Switch and Disconnector. MV Load Break Switches and Disconnectors

Một phần của Pact Series
Xem sản phẩm Khởi chạy công cụ chọn sản phẩm

MV Fuses

MV Instrument Transformer

Indoor Current transformer

Indoor Current transformer

Indoor current transformers up to 40.5 kV. Indoor current transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
Indoor voltage transformers

Indoor voltage transformers

Indoor voltage transformers up to 40.5 kV. Indoor voltage transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
Outdoor current transformer

Outdoor current transformer

Outdoor current transformers up to 40.5 kV. Outdoor current transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
Outdoor Voltage Transformers

Outdoor Voltage Transformers

Outdoor voltage transformers up to 40.5 kV. Outdoor voltage transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
LPCT

LPCT

Low Power Current Transformer. Low Power Current Transformer

Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.