Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Medium Voltage Distribution and Grid Automation

Switchgear Components

Indoor Circuit Breakers

Evolis

Evolis

MV Vacuum Circuit Breaker up to 24 kV. MV vacuum circuit-breaker up to 24 kV

Xem chi tiết
LF

LF

MV SF6 Circuit Breakers up to 17.5 kV. MV circuit-breakers up to 17.5 kV

Xem chi tiết
SF

SF

MV SF6 Circuit Breakers up to 40.5 kV. MV circuit-breakers up to 40.5 kV

Xem chi tiết

Indoor Contactors

Indoor Switch-Disconnectors

LBSkit

LBSkit

MV SF6 Switch and Disconnector. MV Load Break Switches and Disconnectors

Xem sản phẩm
LTRI 5 - TRI

LTRI 5 - TRI

Air Disconnector and Switch-Disconnector. -

Xem chi tiết

MV Fuses

Fuses from 3.6 to 36 kV

Fuses from 3.6 to 36 kV

MV Fuses. MV fuses from 3.6 to 36 kV

Xem chi tiết

MV Instrument Transformer

Indoor Current transformer

Indoor Current transformer

Indoor current transformers up to 40.5 kV. Indoor current transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
Indoor voltage transformers

Indoor voltage transformers

Indoor voltage transformers up to 40.5 kV. Indoor voltage transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
Outdoor current transformer

Outdoor current transformer

Outdoor current transformers up to 40.5 kV. Outdoor current transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
Outdoor Voltage Transformers

Outdoor Voltage Transformers

Outdoor voltage transformers up to 40.5 kV. Outdoor voltage transformers up to 40.5 kV

Xem chi tiết
LPCT

LPCT

Low Power Current Transformer. Low Power Current Transformer

Xem chi tiết