Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Building Automation and Control

Valves and Valve Actuators

Valves and Valve Actuators

American Access Control

American Access Control

Providing the most reliable first line of defense in the safety of your building. Range of access controls that are highly compatible and integrative

Xem chi tiết
American HVAC Valve Actuators

American HVAC Valve Actuators

Delivering the most precise control and field flexibility in both retrofit and new construction. HVAC Valve Actuators offer industry leading control, field flexibility and energy efficient

Xem chi tiết
European HVAC Valve Actuators

European HVAC Valve Actuators

Easy installation and high performance team up to deliver the most efficient and precise control. HVAC valve actuators that are highly reliable, offer a compact design and are fast and easy to install

Xem chi tiết
American HVAC Valves

American HVAC Valves

Contributing to energy efficiency and comfort in industrial and commercial buildings across the United States. HVAC valve that are dependable, long lasting and incorporate energy efficient performance

Xem chi tiết
European HVAC Valves

European HVAC Valves

Dependable, high performance heating and cooling solutions to fit a wide range of European building applications. A wide range of HVAC valve applications that are highly reliable, energy efficient, long life and robust

Xem chi tiết