Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Rectibloc

Fixed capacitor bank

Ngừng bán

Fixed capacitor bank with integrated circuit breaker

Rectibloc
 • User guide
  User manual Rectibloc & Varplus High Power (Phiên bản 1.0) 9/30/02 English 3656782.pdf696.4 KB
  User manual DR Rectibloc & DR Varplus High Power (Phiên bản 1.0) 7/30/02 English 3655395.pdf984.5 KB
  Declaration of conformity
  Batteries de condensateurs BT : Declaration of conformity RECTIBLOC (Phiên bản 1.0) 9/8/06 English DDC050008ERQ17.pdf281.9 KB
  Batteries de condensateurs BT : CE Marking : manufacturer declaration RECTIBLOC (Phiên bản 1.0) 9/27/06 English DC050036ERQ17.pdf284.3 KB
So sánh sản phẩm: /