Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys DF, LS1/GK1

Fuse carriers from 0.5 A to 125 A, up to 690 V

TeSys DF, LS1/GK1 is a complete range of fuse carriers from 0.5 to 125 A that is designed for a wide variety of applications up to 690 V.

TeSys DF, LS1/GK1
So sánh sản phẩm: /