Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XVS

Electronic alarms and multisound sirens

Electronic alarms and multisound sirens

Harmony XVS
 • Catalogue
  Leaftlet Signaling solutions Harmony XVC/R/S (Phiên bản 3.6) 10/18/12 English AR001-EN (web).pdf655.4 KB
  Harmony XVS sirens and electronic alarms catalog (Phiên bản 2.0) 2/5/15 English DIA5ED2130804EN.pdf4.9 MB
  CAD
  CAD for XVS72BMBN: Electronic Alarm NPN Black (Phiên bản 1.0) 5/9/19 all
  CAD for XVS72BMBP: Electronic Alarm PNP Black (Phiên bản 1.0) 5/9/19 all
  CAD for XVS72BMWN: Electronic Alarm NPN White (Phiên bản 1.0) 5/9/19 all
  Xem thêm tài liệu