Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

PIX

Air Insulated Switchgear up to 24 kV, Vacuum withdrawable circuit breaker

PiX range is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety. It is intended to meet all electrical distribution needs up to 24 kV and incorporates a set of innovative soultions.

PIX