Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P11x

3 Phase Overcurrent and Earth Fault Protection Relays with Self or Dual Power Options

MiCOM P11x relays are a compact solution for all MV applications where standard and self-powered overcurrent and/or earth-fault protection are required. Models available: MiCOM P111, MiCOM P114D, MiCOM P115, MiCOM P116

MiCOM P11x
So sánh sản phẩm: /