Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Trio License-free Radios

License-free ethernet and serial data radios

Range of frequency-hopping Ethernet and Serial Data Radios operating in the license-free 900Mhz and 2.4 Ghz band and designed with versatility and flexibility in mind.

Trio License-free Radios
So sánh sản phẩm: /