Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

PIX High

Air-Insulated Switchgear High Ratings 50 kA

-

PIX High
 • Tính năng

  The PIX High is a high rated vacuum circuit breaker that can be used in a wide range of applications including heavy industry, power stations and Oil & Gas processes.

  • Ratings up to 17.5 kV / 4000 A / 50 kA
  • Enhanced internal Arc fault protection tested for 1 second.
  • Designed and tested to the latest IEC 62271-200.


  Lợi ích

  • Flexible installation: back to wall, front access.
  • Direct ‘line up’ with Slimline PIX MCC (up to 7.2 kV)
  • Rear cable connection options.
  • Fused VT options