Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Compact NS > 630A

Molded case circuit breakers from 630 to 3200A

-

Compact NS > 630A
   • 265 products available

    • Giá tốt nhất
     33220 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33220

     circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
    • Giá tốt nhất
     33221 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33221

     circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
    • Giá tốt nhất
     33222 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33222

     circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 3 poles - fixed - without trip unit
    • Giá tốt nhất
     33223 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33223

     circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
    • Giá tốt nhất
     33224 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33224

     circuit breaker Compact NS630bN - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
    • Giá tốt nhất
     33225 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33225

     circuit breaker Compact NS630bH - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
    • Giá tốt nhất
     33226 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33226

     circuit breaker Compact NS630bL - 630 A - 4 poles - fixed - without trip unit
    • Giá tốt nhất
     33227 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33227

     circuit breaker Compact NS630bN - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t
    • Giá tốt nhất
     33228 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33228

     circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 3 poles 3t
    • Giá tốt nhất
     33229 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33229

     circuit breaker Compact NS630bH - Micrologic 2.0 A - 630 A - 4 poles 4t