Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

MasterPact NT

High current air circuit breakers from 630 to 1600 A

Một phần của Pact Series

MasterPact NT is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults. Embedding MicroLogic control units, it contributes to safety and energy efficiency. The range covers ratings from 630 to 1600 A in one unique compact size.

MasterPact NT
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /