Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Masterpact NT

High current air circuit breakers from 630 to 1600 A

-

Masterpact NT
   • 8 products available

    • Giá tốt nhất
     33584 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33584

     rear connection kit - vertical or horizontal mounting - 3poles - for fixed NS NT
    • Giá tốt nhất
     33585 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33585

     rear connection kit - vertical or horizontal mounting - 4poles - for fixed NS NT
    • Giá tốt nhất
     33586 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33586

     rear connection kit - 3 poles - for drawout Compact NS/NT
    • Giá tốt nhất
     33587 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33587

     rear connection kit - 4 poles - for Compact NS/NT
    • Giá tốt nhất
     33588 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33588

     front connection kit - 3 poles - for drawout NS630b..1600 or NT
    • Giá tốt nhất
     33589 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     33589

     front connection kit - 4 poles - for drawout NS630b..1600 or NT
    • Giá tốt nhất
     47069 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47069

     front connection kit - 3 poles - for fixed NS630b..1600 or NT
    • Giá tốt nhất
     47070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     47070

     front connection kit - 4 poles - for fixed NS630b..1600 or NT