Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

OsiSense XS ATEX D

Inductive and capacitive proximity sensors, for explosive atmospheres

Inductive and capacitive proximity sensors, for explosive atmospheres
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
OsiSense XS ATEX D Schneider Electric Inductive and capacitive proximity sensors, for explosive atmospheres
Liên hệ bộ phận hỗ trợ