Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XS ATEX D

Inductive and capacitive proximity sensors, for explosive atmospheres

Ngừng bán

Inductive and capacitive proximity sensors, for explosive atmospheres

OsiSense XS ATEX D
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     XS618B1PAL10EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS618B1PAL10EX

     inductive sensor hazardous area - M18 - Sn8mm - 12..48VDC - NO - cable 10m
    • Giá tốt nhất
     XS618B1PBL10EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS618B1PBL10EX

     inductive sensor hazardous area - M18 - Sn8mm - 12..48VDC - NC - cable 10m
    • Giá tốt nhất
     XS630B1PAL10EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B1PAL10EX

     inductive sensor hazardous area - M30 - Sn15mm - 12..48VDC - NO - cable 10m