Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony XAW ATEX D

Complete stations metal or plastic for explosive atmospheres

Metal or plastic complete stations for explosive atmospheres

Harmony XAW ATEX D
   • 11 products available

    • Giá tốt nhất
     XAWF178EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWF178EX

     control station - XAW-F - metal - 1 NC + 1 NC - red - Emergency Stop
    • Giá tốt nhất
     XAWG178EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWG178EX

     control station - XAW-G - plastic - 1 NC + 1 NC - red - Emergency Stop
    • Giá tốt nhất
     XAWF100EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWF100EX

     control station - XAW-F - metal - 1 NO - green - Start
    • Giá tốt nhất
     XAWF140EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWF140EX

     control station - XAW-F - metal - 1 NO + 1 NC - black - Start-Stop
    • Giá tốt nhất
     XAWF210EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWF210EX

     control station - XAW-F - metal - 1 NO - green - Start-Stop
    • Giá tốt nhất
     XAWF310EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWF310EX

     control station - XAW-F - metal - 1 NO - green - three functions
    • Giá tốt nhất
     XAWG100EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWG100EX

     control station - XAW-G - plastic - 1 NO - green - Start
    • Giá tốt nhất
     XAWG130EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWG130EX

     control station - XAW-G - plastic - 1 NO - black - Start-Stop
    • Giá tốt nhất
     XAWG198EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWG198EX

     control station - XAW-G - plastic - 1 NC + 1 NC - red - Emergency Stop
    • Giá tốt nhất
     XAWG210EX Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XAWG210EX

     control station - XAW-G - plastic - 1 NO - green - Start-Stop