Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Optional auxiliaries for NG125

Multi 9 auxiliaries for MCBs

Optional control, remote indication and tripping auxiliaries for circuit-breakers and residual current module

Optional auxiliaries for NG125
   • 9 products available

    • Giá tốt nhất
     19060 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19060

     voltage release - MXV - 110..240 V AC
    • Giá tốt nhất
     19069 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19069

     voltage release - MN - 48 V AC
    • Giá tốt nhất
     19070 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19070

     voltage release - MN - 48 V DC
    • Giá tốt nhất
     19061 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19061

     voltage release - MNx - 220..240 V AC
    • Giá tốt nhất
     19063 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19063

     voltage release - MX - OF - 12 V AC
    • Giá tốt nhất
     19064 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19064

     voltage release - MX - OF - 230..415 V AC
    • Giá tốt nhất
     19065 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19065

     voltage release - MX - OF - 48..130 V AC
    • Giá tốt nhất
     19066 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19066

     voltage release - MX - OF - 24 V AC
    • Giá tốt nhất
     19067 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     19067

     voltage release - MN - 230..240 V AC