Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

C60L-MA

Multi 9 motor starter circuit-breaker up to 63A

Ngừng bán

Motor starter protection up to 63A

C60L-MA
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     26924 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     26924

     auxiliary contact - 1 OC - 380..415 V - 6 A - for C60 ID
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     26927 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     26927

     auxiliary contact - 1 SD - 380..415 V - 6 A - for C60
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     26929 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     26929

     auxiliary contact - 1 OC + 1 SD/OC - 380..415 V - 6 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /