Vietnam (Vietnamese)

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Preventa XPS MF

Safety PLCs

Safety PLCs

Preventa XPS MF
   • 9 products available

    • Giá tốt nhất
     XPSMF3022 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF3022

     Preventa safety PLC compact - 20 I not isolated
    • Giá tốt nhất
     XPSMF31222 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF31222

     Preventa safety PLC compact - SIL 3 - 20 I not isolated
    • Giá tốt nhất
     XPSMF3502 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF3502

     Preventa safety PLC compact - 24 I not isolated
    • Giá tốt nhất
     XPSMF3542 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF3542

     Preventa safety PLC compact - Profibus DP protocol
    • Giá tốt nhất
     XPSMF4002 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF4002

     Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus TCP/IP
    • Giá tốt nhất
     XPSMF4020 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF4020

     Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus RTU
    • Giá tốt nhất
     XPSMF4022 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF4022

     Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus RTU, Modbus TCP/IP
    • Giá tốt nhất
     XPSMF4040 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF4040

     Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Profibus
    • Giá tốt nhất
     XPSMF4042 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XPSMF4042

     Preventa safety PLC compact - Safe Ethernet, Modbus TCP/IP, Profibus