Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TeSys Deca - frame 3

Magnetic and thermal magnetic motor circuit breakers up to 30 kW

Một phần của TeSys

TeSys GV3 motor circuit breaker provides isolation, motor control and thermal overcurrent protection in 55 mm standard width unit.
TeSys Deca - frame 3 Schneider Electric Magnetic and thermal magnetic motor circuit breakers up to 30 kW