Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XG

RFID identification system

Ex Ositrack, OsiSense XG brings simplicity to 13.56 MHz RFID systems

OsiSense XG
   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     XGCS4901201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XGCS4901201

     RFID compact smart antenna - 13.56MHz - flat form 40x40x15 - M12 - cable 0.2m
    • Giá tốt nhất
     XGCS850C201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XGCS850C201

     RFID compact smart antenna 13.56 MHz- Ethernet dual port communication
    • Giá tốt nhất
     XGCS8901201 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XGCS8901201

     RFID compact smart antenna - 13.56MHz - flat form 80x80x26 - M12 - cable 0.2m
    • Giá tốt nhất
     XGSD6304316 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XGSD6304316

     DIA STATION LOC/OPEN