Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Phaseo ABT7, ABL6

Single phase transformers 230 V to 400 V - 25 VA to 2500 VA

Một phần của Modicon

Safety and circuit separation transformers from 25 to 2500 VA

Phaseo ABT7, ABL6
Quay lại Transformers

Phaseo ABT7, ABL6

 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /