Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TeSys Giga contactors

Contactors to control motors up to 800 A (40 kW / 400V) or switch lines up to 1100A

Một phần của TeSys

TBD
TeSys Giga contactors Schneider Electric Contactors to control motors up to 800 A (40 kW / 400V) or switch lines up to 1100A