Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

OsiSense XS & XT

Inductive and capacitive proximity sensors

ex Osiprox, OsiSense XS & XT inductive & capacitive proximity sensors for non contact sensing

OsiSense XS & XT
   • 688 products available

    • Giá tốt nhất
     XS106B3NAL2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS106B3NAL2

     inductive sensor XS1 Ø6.5 - L33mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - cable 2m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS106B3PAM8TQ Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS106B3PAM8TQ

     inductive sensor XS1 Ø6.5 - L42mm - brass - Sn2mm - 12..24VDC - M8
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS630B1PBL2 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B1PBL2

     inductive sensor XS6 M30 - L62mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - cable 2m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS630B1PBL5 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B1PBL5

     inductive sensor XS6 M30 - L62mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - cable 5m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS630B1PBM12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B1PBM12

     inductive sensor XS6 M30 - L74mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - M12
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS630B2NAL01M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B2NAL01M12

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn18mm - 12..24VDC - M12 0.15m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS630B2PAL01M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B2PAL01M12

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn18mm - 12..24VDC - M12 0.15m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS630B2PBL01M12 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B2PBL01M12

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn18mm - 12..24VDC - M12 0.15m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS1L04PA311S Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS1L04PA311S

     inductive sensor XS1 Ø4 - L41mm - stainless - Sn0.8mm - 5..24VDC - M8
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XS630B4MAL10 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XS630B4MAL10

     inductive sensor XS6 M30 - L63mm - brass - Sn22mm - 24..240VAC/DC - cable 10m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /