Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Modicon Quantum

Large PLC for Process applications & high availability solutions

PLC for process applications

Modicon Quantum
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     140CPU65150 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     140CPU65150

     Unity processor Modicon Quantum - 768 kB - 166 MHz
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     140CPU31110 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     140CPU31110

     Unity processor Modicon Quantum - 548 kB - 66 MHz
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     140CPU43412U Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     140CPU43412U

     Unity processor Modicon Quantum - 1056 kB - 66 MHz
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     140CPU65160 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     140CPU65160

     Unity processor Modicon Quantum - 1024 kB - 266MHz
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     140CPU65260 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     140CPU65260

     Unity processor Modicon Quantum - 3072 kB - 266 MHz
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     140CPU65860 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     140CPU65860

     Unity processor Modicon Quantum - 11 MB - 266 MHz
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /