Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM P740

Numerical Busbar Protection Relay Scheme

Một phần của PowerLogic™

The MiCOM P740 numerical busbar protection scheme provides scalable and complete protection for all voltage levels, from low to extra or ultra high-voltage busbar configurations. Models available: MiCOM P741, MiCOM P742, MiCOM P743
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
MiCOM P740 Schneider Electric Numerical Busbar Protection Relay Scheme
Liên hệ bộ phận hỗ trợ