Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM P24x

Rotating Machine and Motor Protection Relays

Một phần của PowerLogic™

MiCOM P24x relays offer advanced protection, control and monitoring of motors and rotating machines. Models available: MiCOM P241, MiCOM P242, MiCOM P243
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
MiCOM P24x Schneider Electric Rotating Machine and Motor Protection Relays
Liên hệ bộ phận hỗ trợ