Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

MiCOM P11x

3 Phase Overcurrent and Earth Fault Protection Relays with Self or Dual Power Options

MiCOM P11x relays are a compact solution for all MV applications where standard and self-powered overcurrent and/or earth-fault protection are required. Models available: MiCOM P111, MiCOM P114D, MiCOM P115, MiCOM P116

MiCOM P11x
   • 26 products available

    • Giá tốt nhất
     REL10001 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10001

     P111 basic - no BI 4BO - Ion 1/5A 0.05-12Ion - Vx 24-240VAC/250VDC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10010 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10010

     P111 basic - 4BI 8BO - Ion 1/5A 0.01-2Ion - Vx 24-60VAC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10011 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10011

     P111 basic - 4BI 8BO - Ion 1/5A 0.01-2Ion - Vx 90-240VAC/250VDC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10012 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10012

     P111 basic - 4BI 8BO - Ion 1/5A 0.05-12Ion - Vx 24/60VAC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10013 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10013

     P111 basic - 4BI 8BO - Ion 1/5A 0.05-12Ion - Vx 90-240VAC/250VDC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10021 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10021

     P111 basic - no BI 6BO - Ion 1/5A 0.05-12Ion - Vx 24-240VAC/250VDC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10030 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10030

     Adapter for P111 to allow mounting the relay on a wall
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10100

     P115 self power - In 1A - Ion 1A 0.01-2Ion - Vx 60-240VAC/60-250VDC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10101 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10101

     P115 self power - In 1A - Ion 1A 0.01-2Ion - Vx 24-60VAC/DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     REL10102 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     REL10102

     P115 self power - In 1A - Ion 1A 0.05-10Ion - Vx 60-240VAC/60-250VDC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /