Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

MiCOM P11x

3 Phase Overcurrent and Earth Fault Protection Relays with Self or Dual Power Options

MiCOM P11x relays are a compact solution for all MV applications where standard and self-powered overcurrent and/or earth-fault protection are required. Models available: MiCOM P111, MiCOM P114D, MiCOM P115, MiCOM P116

MiCOM P11x
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /