Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Sepam series 60

Protection Relays for Complex Distribution Systems

Sepam series 60 offers 8 types of digital current or voltage protection for complex distribution systems, each one dedicated to a single application. Models available: Sepam S60, S62, M61, T60, T62, G60, G62, C60

Sepam series 60
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /