Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Acti 9 C60H-DC & C60PV-DC

Miniature Circuit Breakers for Direct Current circuits protection

Miniature Circuit Breakers for Direct Current circuits, offering photovoltaic installation protection

 Acti 9 C60H-DC & C60PV-DC
   • 36 products available

    • Giá tốt nhất
     A9N61500 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61500

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 0.5 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61501 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61501

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 1 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61502 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61502

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 2 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61503 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61503

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 3 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61504 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61504

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 4 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61505 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61505

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 5 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61506 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61506

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 6 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61508 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61508

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 10 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61509 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61509

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 13 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     A9N61510 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     A9N61510

     miniature circuit breaker - C60H - 1 pole - 15 A - C curve
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /