Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

PowerLogic™ PM5000 Power Meters

Compact, versatile power meters for energy cost and basic network management applications

Một phần của PowerLogic™

High-end cost management capabilities in an affordable meter
PowerLogic™ PM5000 Power Meters Schneider Electric Compact, versatile power meters for energy cost and basic network management applications