Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Nema Pressure Switches

Pressure switches Nema Square D™ 9012, 9013, 9036, 9037, 9038

A comprehensive range of Pressure switches (ranges 9012 & 9013), Vacuum switches (range 9016) and Float switches (9036, 9037, 9038), compliant with US and international standards, such as NEMA, UL, CSA, IEC

Nema Pressure Switches
Quay lại Pressure Sensors

Nema Pressure Switches

 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /