Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Trio Licensed Radios

Cung cấp các giải pháp hệ thống linh hoạt và hoàn chỉnh cho truyền thông dữ liệu không dây tầm xa trong SCADA và các ứng dụng đo từ xa.

Range of licensed Ethernet and Serial Data Radios designed to provide complete, versatile and reliable system solutions for long range wireless data communications in wide range of SCADA and telemetry applications.
Trio Licensed Radios Schneider Electric Cung cấp các giải pháp hệ thống linh hoạt và hoàn chỉnh cho truyền thông dữ liệu không dây tầm xa trong SCADA và các ứng dụng đo từ xa.