Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Trio License-free Radios

Với phạm vi hoạt động ở băng tần 900Mhz và 2.4 Ghz và được thiết kế với tính linh hoạt cao

Range of frequency-hopping Ethernet and Serial Data Radios operating in the license-free 900Mhz and 2.4 Ghz band and designed with versatility and flexibility in mind.
Trio License-free Radios Schneider Electric Với phạm vi hoạt động ở băng tần 900Mhz và 2.4 Ghz và được thiết kế với tính linh hoạt cao