Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 312 Solar

Variable speed drives for pumps with photovoltaic arrays

Một phần của Altivar

The first variable speed drive compatible with a wide choice of pumps and solar arrays available on the local market.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Altivar 312 Solar Schneider Electric Variable speed drives for pumps with photovoltaic arrays
Liên hệ bộ phận hỗ trợ