Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

NetShelter Data Center Containment

Hot and cold air containment systems designed to maximize cooling predictability, capacity, and efficiency at the rack, row or room level.

Một phần của NetShelter

Intelligent air containment solutions that protect critical IT equipment and personnel.

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
NetShelter Data Center Containment
Quay lại Air Distribution

NetShelter Data Center Containment

 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /