Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn vị trí của bạn

 

Rack-mount Automatic Transfer Switches (ATS)

Provides redundant rack mount power to single-corded equipment.

The only manageable transfer switch in 1U

APC Brand Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric
Rack-mount Automatic Transfer Switches (ATS) schneider.label Provides redundant rack mount power to single-corded equipment.
  Quay lại   Transfer Switches

Rack-mount Automatic Transfer Switches (ATS)

So sánh sản phẩm: /