Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Preventa XY2C

Rope pull switches - emergency stops and others

Emergency stops rope pull switches & others

Preventa XY2C
   • 21 products available

    • Giá tốt nhất
     XY2CJL15 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJL15

     e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 1NC+1NO - Pg13.5
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJL15H29 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJL15H29

     e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 1NC+1NO - ISO M20
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJL17 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJL17

     e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 2NC - Pg13.5
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJL17H29 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJL17H29

     e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 2NC - ISO M20
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJL19 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJL19

     e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 2NC+1NO - Pg13.5
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJL19H29 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJL19H29

     e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 2NC+1NO - ISO M20
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJL19H7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJL19H7

     e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 2NC+1NO - 1/2" NPT
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJR15 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJR15

     e-stop rope pull switch XY2CJ - right side - 1NC+1NO - Pg13.5
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJR15H29 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJR15H29

     e-stop rope pull switch XY2CJ - right side - 1NC+1NO - ISO M20
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     XY2CJR17 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XY2CJR17

     e-stop rope pull switch XY2CJ - right side - 2NC - Pg13.5
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /