Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Modicon M580 - ePac

With Ethernet built right into its core

Một phần của Modicon

Modicon M580 is MUCH MORE than a simple PAC – it is truly the world’s first ePAC.

Modicon M580 Safety configuration with a mix of standard X80 & Safety I/O
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /