Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Logic Controller - Modicon M221

For hardwired architectures

Achieve benchmark performance while increasing profitability with the Modicon M221 logic controller, the most complete controller in the new Modicon range

Logic Controller - Modicon M221
   • 18 products available

    • Giá tốt nhất
     TM221C16R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221C16R

     controller M221 16 IO relay
    • Giá tốt nhất
     TM221C16T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221C16T

     controller M221 16 IO transistor PNP
    • Giá tốt nhất
     TM221C24R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221C24R

     controller M221 24 IO relay
    • Giá tốt nhất
     TM221C24T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221C24T

     controller M221 24 IO transistor PNP
    • Giá tốt nhất
     TM221C40R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221C40R

     controller M221 40 IO relay
    • Giá tốt nhất
     TM221C40T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221C40T

     controller M221 40 IO transistor PNP
    • Giá tốt nhất
     TM221CE16R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221CE16R

     controller M221 16 IO relay Ethernet
    • Giá tốt nhất
     TM221CE16T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221CE16T

     controller M221 16 IO transistor PNP Ethernet
    • Giá tốt nhất
     TM221CE24R Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221CE24R

     controller M221 24 IO relay Ethernet
    • Giá tốt nhất
     TM221CE24T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TM221CE24T

     controller M221 24 IO transistor PNP Ethernet