Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Process Liquid Analytical

Cảm biến, máy phân tích và máy phát để đo trực tuyến pH, ORP, hoạt động của điện cực ion hoá chọn lọc, độ dẫn điện và điện trở suất

Sensors, analyzers and transmitters for on-line measurements of pH, ORP, ion selective electrode activity, conductivity, and resistivity
Process Liquid Analytical Schneider Electric Cảm biến, máy phân tích và máy phát để đo trực tuyến pH, ORP, hoạt động của điện cực ion hoá chọn lọc, độ dẫn điện và điện trở suất