Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

EcoStruxure IT SmartConnect

Out-of-box remote power monitoring, diagnostics, UPS firmware upgrades, and email notifications for APC Smart-UPS via SmartConnect Ethernet Port.

Một phần của EcoStruxure

Out-of-box remote UPS power monitoring for APC Smart-UPS(TM)
EcoStruxure IT SmartConnect Schneider Electric Out-of-box remote power monitoring, diagnostics, UPS firmware upgrades, and email notifications for APC Smart-UPS via SmartConnect Ethernet Port.