Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TransferPacT: MasterPact MTZ, Compact NS based

Configurable transfer switches up to 6300 A (automatic or remote)

Một phần của PacT Series

Automatic (ATSE) remote (RTSE) or manual (MTSE) transfer switches, tailored by combining MasterPacT MTZ or ComPacT NS circuit-breakers (class CB) or switch-disconnectors (class PC)
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
TransferPacT: MasterPact MTZ, Compact NS based Schneider Electric Configurable transfer switches up to 6300 A (automatic or remote)
Liên hệ bộ phận hỗ trợ