Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys D

Contactors up to 150 A for AC3 (75 kW / 400 V) and 200 A for AC1 applications

TeSys D contactors and reversing contactors are available from 9 A to 150 A (inductive motor), and from 20 A to 200 A (resistive loads) in 3-pole and 4-pole versions.

TeSys D
   • 2179 products available

    • Giá tốt nhất
     LC1D09P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D09B7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09B7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D09M7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09M7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 220 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D09F7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09F7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 110 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D09BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09BD

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D12P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D12P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D12B7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D12B7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D12M7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D12M7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 220 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D12F7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D12F7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 110 V AC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LC1D12BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D12BD

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 24 V DC coil
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /