Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys D

Contactors up to 150 A for AC3 (75 kW / 400 V) and 200 A for AC1 applications

TeSys D contactors and reversing contactors are available from 9 A to 150 A (inductive motor), and from 20 A to 200 A (resistive loads) in 3-pole and 4-pole versions.

TeSys D
   • 2080 products available

    • Giá tốt nhất
     LC1D09P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 230 V AC coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D09BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09BD

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D09B7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D09B7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D25P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D25P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 230 V AC coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D18P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D18P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 18 A - 230 V AC coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D32P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D32P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D80P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D80P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 80 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D12P7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D12P7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 230 V AC coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D65AP7 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D65AP7

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 230 V AC 50/60 Hz coil
    • Giá tốt nhất
     LC1D25BD Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LC1D25BD

     TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil