Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

TeSys D

Contactors up to 150 A for AC3 (75 kW / 400 V) and 200 A for AC1 applications

Một phần của TeSys

TeSys D contactors and reversing contactors are available from 9 A to 150 A (inductive motor), and from 20 A to 200 A (resistive loads) in 3-pole and 4-pole versions.

TeSys D
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /