Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

TeSys GV2

Magnetic and thermal magnetic motor circuit breakers up to 15 kW

Một phần của TeSys

TeSys GV2 motor circuit breaker provides manual isolation, manual motor control and short circuit and thermal protection in 45 mm standard width.

TeSys GV2
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /