Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

 • Main
  range of product
  Modicon Quantum automation platform
  accessory / separate part designation
  Field power connector
  accessory / separate part type
  Connector
  accessory / separate part category
  Connection accessories
  accessory / separate part destination
  Modicon Quantum power supply modules
  Complementary
  product compatibility
  140CPS11100
  140CPS11420
  140CPS12420
  140CPS21100
  140CPS21400
  140CPS22400
  140CPS41400
  140CPS42400
  140CPS51100
  140CPS52400
  pin number
  7 pins
  product weight
  0.15 kg
  Environment
  IP degree of protection
  IP20
  Offer Sustainability
  Sustainable offer status
  Green Premium product
  RoHS (date code: YYWW)
  Compliant  - since  1036  -  Schneider Electric declaration of conformity
  Schneider Electric declaration of conformity
  REACh
  Product environmental profile
  Available
  Product end of life instructions
  Available
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  • French
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Phiên bản 3.0)
  EU RoHS Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 5/24/19
  Kích cỡ 195.3 KB
  Marine certificate
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  MERCHANT_NAVY_PLC_INSTALLATION (Phiên bản 1.0)
  Ngày 1/29/19
  Kích cỡ 181.4 KB
  DNV-GL Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
  Ngày 1/16/18
  Kích cỡ 173.6 KB
  RINA Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
  Ngày 1/16/18
  Kích cỡ 6.6 MB
  LR_04.00057E1_QUANTUM_MAY2016 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 1/16/18
  Kích cỡ 504.7 KB
  Ngày 1/16/18
  Kích cỡ 68 KB
  ABS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
  Ngày 2/13/18
  Kích cỡ 2.3 MB
  BV_13682_C0_Quantum_MAY2018 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 1/30/19
  Kích cỡ 400 KB
  RMRS Marine Certificate QUANTUM PLCs (Phiên bản 1.0)
  Ngày 1/16/18
  Kích cỡ 2.6 MB
  REACh Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 5/24/19
  Kích cỡ 195.3 KB
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.