Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

hour counter - mechanical 7 digit display - 24V AC 50Hz

Xem thêm đặc điểm >
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

 • Main
  range
  PowerLogic
  device short name
  CH
  product or component type
  Hour counter
  range compatibility
  Prisma G door
  Prisma P door
  type of measurement
  Operating time
  display type
  Electromechanical : 7 digit(s) 2
  Complementary
  reset
  Without
  [Us] rated supply voltage
  24 V AC 50 Hz
  power consumption in VA
  0.25 VA
  mounting support
  Front face
  Environment
  IP degree of protection
  IP65 front face
  width
  48 mm
  height
  48 mm
  depth
  39 mm
  Offer Sustainability
  RoHS (date code: YYWW)
  Compliant  - since  0627  -  Schneider Electric declaration of conformity
  Schneider Electric declaration of conformity
  Contractual warranty
  Warranty period
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 8.1)
  PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 8.2)
  CAD
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  CH HOURS COUNTER 48X48 (Phiên bản 1.0)
  Ngày 7/18/13
  Kích cỡ 331.8 KB
  Ngày 7/18/13
  Kích cỡ 173.2 KB
  Catalogue page
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  CH hour counter (Phiên bản 6.2)
  Ngày 4/10/12
  Kích cỡ 111.1 KB
  EU RoHS Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 7/7/19
  Kích cỡ 195.3 KB
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.