Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác
Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
The maximum number of products that can be compared is 4

 • Main
  range of product
  PowerLogic
  product name
  AMP
  product or component type
  Dial
  current transformer ratio
  600/5
  scale type
  62 mm over 90°
  mounting support
  Front face
  Complementary
  type of measurement
  Current
  scale
  0-600 A
  Environment
  height
  72 mm
  width
  72 mm
  depth
  75 mm
  Offer Sustainability
  REACh Regulation
  EU RoHS Directive
  China RoHS Regulation
  Download RoHS China Declaration
  Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
  WEEE
  The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
  Contractual warranty
  Warranty
  18 months
 • Tài liệu và Tải về

  Ngôn ngữ
  • English
  Catalogue
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  PowerLogic Catalog - 272 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 8.2)
  PowerLogic Catalogue - 272 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Phiên bản 8.2)
  Catalogue for Panel Builders - Print Version (Phiên bản 3.0)
  Catalogue for Panel Builders - Web Version (Phiên bản 3.0)
  CAD
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  AMMETER DIAL 1,5IN (Phiên bản 1.0)
  Ngày 9/5/13
  Kích cỡ 12.5 KB
  Ngày 9/5/13
  Kích cỡ 40.6 KB
  Instruction sheet
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  AMP/VLT 72 x 72 mm and 96 x 96 mm - Instruction Sheet (Phiên bản 03)
  Catalogue page
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  72x72 and 96x96 AMP/VLT, 48x48 CMA/CMV (Phiên bản 6.2)
  Ngày 4/6/12
  Kích cỡ 223.5 KB
  TI current transformers (Phiên bản 10.0)
  Ngày 3/26/14
  Kích cỡ 4.1 MB
  EU RoHS Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 8/19/19
  Kích cỡ 195.3 KB
  REACh Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
  Ngày 8/19/19
  Kích cỡ 195.3 KB
  RoHs China Declaration
  Ngày
  Kích cỡ
  Thêm vào Tài liệu của tôi
 • Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật

  Không tìm thấy kết quả.
  Rất tiếc, Câu hỏi thường gặp liên quan không khả dụng do sự cố kỹ thuật tạm thời. Vui lòng thử lại sau.
So sánh sản phẩm: /