Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Easy9 miniature circuit breaker- 1P - 20 A - C curve - 4500 A - 230 V

EZ9F34120

Hiệu suất môi trường của sản phẩm Tìm hiểu thêm
Bền vững theo thiết kế
Minh bạchMinh bạch
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Bền vững
Green Premium™

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.
Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.
Tìm hiểu thêm về Green Premium
Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm

Bạn cần thêm thông tin? Hãy xem các câu hỏi thường gặp về kỹ thuật!

Dễ dàng tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp.